[เดินทางด้วยรถไฟ] เที่ยวชม แห่งเส้นทางแอลป์ ทาเตยามะ-คุโรเบะ + หมู่บ้านชิราคาวาโกะ + เมืองเก่าฮิดะ-ทาคายามะ!2 วัน 1 คืน รวมอาหาร 4 มื้อ!

4.0 /5 6 รีวิวจากลูกค้า

ไฮไลท์ของโปรแกรม

~~ โปรแกรมรวมทีพักออนเซ็นรีสอร์ทระดับ rank A!& สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม 'เส้นทางแอลป์ ทาเตยามะ-คุโรเบะ + หมู่บ้านชิราคาวาโกะ + เมืองเก่าฮิดะ-ทาคายามะ' ~~ ◎ เพลิดเพลินกับการเที่ยวชมธรรมชาติบนเขา 'เส้นทางแอลป์ ทาเตยามะ-คุโรเบะ' ・เที่ยวชม 'กำแพงหิมะ' เปิดให้ชมถึง 22 มิถุนายนเท่านั้น (ตามกำหนดการ) ♪ ・ท่องเที่ยวบนภูเขาด้วยยานพาหนะต่างๆ อาทิ รถราง กระเช้าลอยฟ้า เป็นต้น ♪ *คำถามเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเส้นทางแอลป์ https://www.alpen-route.com/th/about/climate.html ◎ สนุกกับสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง ♪ ・หมู่บ้านมรดกโลก 'ชิราคาวาโกะ' ・'ฮิดะ-ทาคายามะ' เมืองเก่าที่ถูกเรียกว่าเป็น Little Kyoto ◎ พิเศษ!เดินทางสู่ 'คามิโคจิ' ตื่นตากับความงามธรรมชาติของรีสอร์ทกลางเขา (เฉพาะการออกเดินทางตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปเท่านั้น) ◎ พักผ่อนในที่พัก rank A (จากการจัดอันดับของบริษัท) ・ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ออนเซ็นที่บ่อกลางแจ้ง ・อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์อาหารเย็นหลากหลายเมนู [ข้อมูลเพิ่มเติม] *สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรมสำหรับเด็กเล็ก (3-5 ปี) - เฉพาะที่นั่งรถบัสเท่านั้น (ไม่รวมค่าที่นั่งรถไฟ อาหาร และเครื่องนอน) *สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรม - ค่าใช้จ่ายต่างๆตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พัก อาหาร ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และภาษี ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น (แม้ว่าจะไม่ได้ใช้บริการในส่วนนั้นๆก็ตาม) *สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม - ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พัก อาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล (อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม) และค่าบริการเสริมต่างๆ [หมายเหตุ] *ทางบริษัทแนะนำให้ใช้กระเป๋าเป้เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว *เนื่องจากการท่องเที่ยวในบริเวณ 'มูโรโดะ' เป็นการท่องเที่ยวในแบบที่ต้องเดินบนหิมะ กรุณาสวมรองเท้ากันลื่นหรือจัดเตรียมยางกันลื่นสำหรับรองเท้าติดตัวไปด้วย *กรุณาจัดเตรียมแว่นตากันแดดและครีมกันแดดติดตัวไปด้วย *กรุณาสวมเครื่องแต่งกายที่ป้องกันความหนาวเย็นได้เป็นอย่างดีในการเข้าร่วมการเดินทางนี้ *ในการท่องเที่ยวที่เส้นทางแอลป์ของโปรแกรมนี้ สามารถวางสัมภาระไว้บนรถบัสท่องเที่ยวได้ ทั้งนี้ กรุณานำสิ่งของมีค่าติดตัวไประหว่างการเดินทางแทนการวางไว้บนรถบัส *การท่องเที่ยวในบริเวณ 'กำแพงหิมะ' (วันที่ 2) อาจถูกยกเลิกหรือลดเวลาเที่ยวชมลง ในกรณีที่วันเดินทางมีเงื่อนไขทางสภาพอากาศ/สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวย *รายการเอียดการเดินทางในวันที่ 1 และ 2 ของโปรแกรมที่ออกเดินทางตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป จะมีการเปลี่ยนแปลง และในวันที่ 2 ของการเดินทางจะเพิ่มการเที่ยวชม 'คามิโคจิ' เข้ามาด้วย *เกี่ยวกับการเดินทางสู่ 'คามิโคจิ' (สำหรับทัวร์ที่ออกเดินทางในเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป): ในบางกรณีอาจเดินทางด้วย shuttle bus ตามกฎการท่องเที่ยวของคามิโคจิ (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที/เที่ยว) และหากมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จะมีการใช้ที่นั่งเสริม (สามารถวางสัมภาระที่ไม่จำเป็น/กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ ไว้บนรถบัสท่องเที่ยวของบริษัทได้) *สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าพัก 3 ท่านในห้องเดียวกัน ทางที่พักจะจัดเตรียมห้องพักพร้อมเตียงเสริม (โซฟาเตียงนอน) ไว้บริการ สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าพัก 4 ท่านในห้องเดียวกัน ทางที่พักจะจัดเตรียมห้องพัก Japanese style หรือ Japanese Western style ไว้บริการ *บ่อแช่น้ำกลางแจ้งของที่พักนี้คือน้ำแร่ออนเซ็น ส่วนบ่อในร่มจะเป็นเพียงน้ำร้อนธรรมดาเท่านั้น *ลำดับการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในแต่ละวัน *โปรแกรมนี้เป็นการเดินทางร่วมกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น *ที่นั่งบนเครื่องบิน/รถไฟชินคันเซ็นสำหรับผู้ที่จองมามากกว่า 2 ท่านขึ้นไปอาจไม่ได้อยู่ข้างกัน *รายการอาหารบางส่วนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม *ในกรณีที่บริษัทจำเป็นที่จะต้องทำการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์ *จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ของท่าน *บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (อาทิ ชื่อ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พักหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล (ฉบับแก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1
 • อาหารเช้า: 0
 • อาหารกลางวัน: 1
 • อาหารเย็น: 1
 • อาหารรอบดึก: 0
 • สถานีรถไฟโตเกียว (ออกเดินทางในขบวนรอบช่วงเวลา 7:24-9:04 นาฬิกา *ยังไมระบุแน่นอน) [รถไฟชินคันเซ็น ขบวนอะซามา・ปลอดบุหรี่] สถานีรถไฟอุเอดะ เมืองเก่าฮิดะ-ทาคายามะ (อาหารกลางวัน:เมนูอาหารญี่ปุ่นรวมเนื้อวัวฮิดะ / เดินเล่นชมเมืองเก่า) หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (ชมหมู่บ้านมรดกโลก) พักค้างคืนที่ Royal Hotel Toyama Tonami ในเมืองโทนามิ ※ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ออนเซ็นที่บ่อกลางแจ้งของโรงแรม & อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์อาหารเย็นในเมนูต่างๆ อาทิ ซูชิ เป็นต้น

วันที่ 2
 • อาหารเช้า: 1
 • อาหารกลางวัน: 1 (Lunch Box)
 • อาหารเย็น: 0
 • อาหารรอบดึก: 0
 • เมืองโทนามิ ทาเตยามะ ที่ราบบิโจไดระ มูโรโดะ ไดกันโบ ( นั่งกระเช้าลอยฟ้า) ที่ราบคุโรเบะไดระ ทะเลสาบคุโรเบะ เขื่อนคุโรเบะ (ชมวิวเขื่อนขนาดใหญ่) โอกิซาว่า สถานีรถไฟมัตสึโมโตะ [รถไฟด่วน ขบวนอะซูสะ・ปลอดบุหรี่] ชินจุกุ (กลับถึงในช่วงเวลา 20:00-22:07 นาฬิกา ตามกำหนดการ)location โตเกียว

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง

โตเกียว

เวลาที่นัดหมาย

-

จุดหมาย

จังหวัดโทยามะ, จังหวัดนากาโน่

ภาษา
 • ภาษาอังกฤษ

 • ภาษาจีน

ขอบเขตการให้บริการภาษา

บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ

20 ท่าน

*อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)

จำนวนผู้จองขั้นต่ำ

1 ท่าน

ค่าธรรมเนียมในการยกเลิก เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์
4.0 /5 6 รีวิวจากลูกค้า

2019/05/18

สถานที่ท่องเที่ยว
ที่พัก
อาหาร
ตารางการเดินทาง
หัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์

-- -- / -- / --

Nice Tour

The tour guide 板橋小姐 is very nice especially to the child. She is very well on the time management and we are happy of the whole tour.

2019/04/16

สถานที่ท่องเที่ยว
ที่พัก
อาหาร
ตารางการเดินทาง
หัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์

S. L. -- / 30-39ปี / --

Tight schedule and insufficient time duration

The time duration for each stop was not enough especially at Murodo. We needed time to tour around for photo taking and also to finish our lunch boxes. Our tour conductor was polite and hardworking. However, I felt that he explained in Japanese relatively more detailed than in Chinese. It would be better if he could speak a little bit slower and clearer in Chinese. The food of the dinner in the hotel was very delicious and rich. However, there is room for improvement for the food of the lunch box. Although the price was a little high, I think that the CP value is high. I would recommend this tour to my friends.

2019/05/10

สถานที่ท่องเที่ยว
ที่พัก
อาหาร
ตารางการเดินทาง
หัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์

C. C. -- / 30-39ปี / --

不錯

整體來說行程豐富 且餐飲與食宿都不錯,值回票價