Insurance

อุ่นใจไปกับการเดินทาง กับบริการประกันภัยใน
ระหว่างการเดินทางสำหรับทุกท่านที่ร่วมเดินทาง
ไปกับ YOKOSO Japan tour!

สายด่วนฉุกเฉิน บริการให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านสุขภาพแม้ในขณะการเดินทางตลอด 24ชั่วโมง

 • บริการช่วยหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลในบริเวณใกล้เคียง แม้ในช่วงเวลากลางคืน หรือวันหยุด
 • ทีมแพทย์และพยาบาลฉุกเฉินที่เชี่ยวชาญคอยให้บริการ
 • บริการทางด้านภาษา ได้แก่ ภาษาญี่ปุ่น, อังกฤษ, จีน, เกาหลี, โปรตุเกส และสเปน
Insurance 1

ความคุ้มครองของบริการประกันภัยในระหว่างการเดินทาง

ความคุ้มครองในกรณีที่ได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย 2,000,000เยน
ความคุ้มครองในกรณีที่มีค่าชดใช้ความเสียหายเกิดขึ้น 10,000,000เยน
Insurance 2>

ความคุ้มครองในกรณีที่เกิดการบาดเจ็บทางร่างกายระหว่างการเดินทาง เช่น
ค่ารักษาพยาบาล, ค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาล, ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังโรงพยาบาล เป็นต้น


ความคุ้มครองในกรณีที่มีค่าชดใช้ความเสียหาย

 • Insurance 3
  กรณีทำทรัพย์สินมีค่าเสียหาย
 • Insurance 4
  กรณีทำทรัพย์สินภายในที่พักเสียหาย
 • Insurance 5
  กรณีทำผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ

*การชดเชยค่าเสียหายทั้ง 2กรณีข้างต้นให้แก่ผู้รับประกันนั้น จะเป็นไปตามกฎระเบียบพื้นฐานการประเมินของบริษัทประกัน สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการชดเชย กรุณาติดต่อ Club Tourism International Inc.
บริษัทประกันภัย : Tokio Marine&Nichido Fire Insurance Co., Ltd.
บริษัทตัวแทน : Club Tourism International Inc.


1. ระยะเวลาความคุ้มครอง

ตามระยะเวลาการเดินทางของโปรแกรมทัวร์ (ตั้งแต่ทัวร์เริ่มออกเดินทางถึงการเดินทางของทัวร์สิ้นสุด)
(ไม่ครอบคลุมถึงผู้เดินทางกับโปรแกรมของMateTours,ผู้มีสัญชาติญี่ปุ่นและต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น)

2. การชดเชย

 • (1) ความคุ้มครองในกรณีที่ได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย

  • ความคุ้มครอง
   ในกรณีที่ได้รับการรักษาจากอุบัติเหตุโดยแพทย์ระหว่างการเดินทางกับ YOKOSO Japan tour!
   *บริษัทประกันจะชดเชยค่าใช้จ่ายให้เท่ากับค่ารักษาพยาบาลที่เสียไป
  • รายการที่สามารถขอรับเงินประกันได้
   การชดเชยค่าใช้จ่ายในกรณีที่ได้รับความบาดเจ็บทางร่างกายจะเกิดขึ้นภายใน 180วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ (ชดเชยให้ภายในวงเงินที่ระบุไว้ในข้างต้น)
   • ①ค่ารักษาพยาบาล, ค่าใช้จ่ายภายในโรงพยาบาล (รวมไปถึงค่ายา, ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังโรงพยาบาล เป็นต้น) ที่ท่านได้ชำระให้กับทางโรงพยาบาล
   • ②ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังโรงพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการจ้างล่ามแปลภาษาเพื่อใช้ในการติดต่อทางการแพทย์เพื่อรับยา
   • ③ค่าใช้จ่ายในการซื้อของใช้ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาในโรงพยาบาล
   • ④ค่าใช้จ่ายในการออกใบรับรองแพทย์เพื่อใช้ยืนยันในการขอเงินชดเชย
  • รายการที่ไม่สามารถขอรับเงินประกันได้
   • ①ในกรณีที่ได้รับความบาดเจ็บทางร่างกายอันมีสาเหตุมาจากการกระทำโดยเจตนา การกระทำโดยไม่เจตนา และความประมานเลินเล่ออย่างร้ายแรง
   • ②ในกรณีที่ได้รับความบาดเจ็บทางร่างกายอันเนื่องมาการต่อสู้ การทะเลาะเบาะแว้ง การฆ่าตัวตาย และการกระทำที่ผิดกฎหมาย
   • ③ในกรณีที่ได้รับความบาดเจ็บในช่วงก่อนออกเดินทางและได้รับบาดเจ็บหลังจบการเดินทาง
   • ④อาการบาดเจ็บโดยไม่มีผลวิจัยทางการแพทย์ เช่น การบาดเจ็บกล้ามเนื้อ อาการปวดหลัง เป็นต้น
 • (2) ความคุ้มครองในกรณีที่มีค่าชดใช้ความเสียหาย

  • ความคุ้มครอง
   ในกรณีที่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายจากการทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ หรือทำทรัพย์สินเสียหายระหว่างการเดินทางกับ YOKOSO Japan tour!
  • เงินชดเชยในส่วนของประกัน
   (ชดเชยเงินให้ภายในวงเงินที่ระบุไว้ข้างต้น)
 • (3) บริการให้ความปรึกษาทางด้านการเจ็บป่วยแบบฉุกเฉิน

  • ในกรณีที่เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพในระหว่างการเดินทาง ท่านสามารถขอคำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลสถาบันทางการแพทย์ และสถาบันที่เปิดให้บริการฉุกเฉินในช่วงเวลากลางคืนได้ตลอด 24ชั่วโมง
  • ให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางด้านสุขภาพของท่านได้ทันทีผ่านทางโทรศัพย์โดยแพทย์และพยาบาลที่มีประสบการณ์
  • ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันทางการแพทย์ที่มีผู้เชี่ยวชาญแบบตรงจุดที่ยังเปิดให้บริการในขณะนั้น โดยระบบสืบค้นข้อมูลที่ทันสมัยของบริษัท
  • ระบบสืบค้นข้อมูลของบริษัทนั้น มีข้อมูลของสถาบันการแพทย์ต่างๆกว่า 100,000สถาบันทั่วประเทศญี่ปุ่น และยังอัพเดทข้อมูลใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา
  • บริการภาษารองรับรวม 6ภาษา ได้แก่ ภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ จีน เกาหลี โปรตุเกส และสเปน โดยใช้ระบบ Three-way calling ที่สามารถสนทนาพร้อมกันที่ 3สายได้ในเวลาเดียวกันระหว่าง แพทย์-ลูกค้า-ล่ามภาษา

Partner

YOKOSO Japan Tour & Hotel จัดทำโดย KNT-CT Global Travel Co.,Ltd. (KNT-CT Holdings Group) หนึ่งในบริษัทนำเที่ยวที่ได้รับความไว้วางใจและใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น โดยเว็บไซต์นี้ได้รวบรวมโปรแกรมทัวร์สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไว้มากกว่า 500 รายการ อาทิ โปรแกรมทัวร์แบบส่วนตัว โปรแกรมบัสนำเที่ยว และกิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังมีระบบการจองโรงแรม & เรียวกังทั่วประเทศในราคาสุดพิเศษ และมีการแบ่งออกเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน เพื่อความง่ายแก่การจอง